Cirrus Network

Cirrus (Interbank Network)

180px-Cirrus_logo.svg Cirrus คือเครือข่ายธนาคารระหว่างประเทศทั่วโลก ซึ่งดำเนินการโดย Master Card ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 มันสามารถเชื่อมโยงไปในเครือข่าย Master Card, Maestro, Diners Club credit, debit and prepaid cards มากกว่า 1,000,000 ตู้ ATM ใน 93 ประเทศ ในบางประเทศเช่น อินเดียและบังคลาเทศ เครือข่าย Cirrus ยังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายระหว่างธนาคารท้องถิ่นเช่นเดียวกับเครือข่ายธนาคารระหว่างประเทศอีกด้วย

พูดคุยกับเรา

พูดคุยกับเรา ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เว็บผมครับ ในส่วนเว็บไซต์นี้ก็ไม่มีอะไรมาก เนื้อหาก็อัพเดทให้เพื่อนๆได้อ่านเล่นกัน เขียนเองบ้าง ก๊อปเขามาบ้าง แต่ไม่ใช่สแปมแท้แน่นอนครับ

ประโยชน์ของ วิตามิน

ประโยชน์ของ วิตามิน

วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้รับในปริมาณเล็กน้อย สำหรับการเติบโต ขยายพันธุ์ และช่วยให้มีสุขภาพดี ถ้าสิ่งมีชีวิตขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งจะมีอาการป่วยซึ่งมีลักษณะเฉพาะขึ้นกับวิตามินที่ขาด

วิตามินแบ่งออกเป็น 2 จำพวก คือ
  • วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ A, D, E, K
  • วิตามินที่ละลายในน้ำ ได้แก่ B, C

เรื่องของ ผัก

ผัก

ผัก คือพืชที่มนุษย์นำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชอาทิ ผล ใบ ราก ดอก หรือลำต้น มาประกอบอาหาร ซึ่งไม่นับรวมผลไม้ ถั่ว สมุนไพร และเครื่องเทศ แต่เห็ด ซึ่งในทางชีววิทยาจัดเป็นพวกเห็ดรา ก็นับรวมเป็นผักด้วย

หลายบ้านมักจะปลูกผักไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เรียกว่าเป็นผักสวนครัว หรือบางครั้งก็เพื่อเป็นไม้ประดับ ใช้พื้นที่ในการปลูกไม่มาก พืชผักส่วนใหญ่เป็นพืชที่มีอายุสั้นเพียงฤดูเดียว แต่ผักบางชนิดอาจมีอายุมากกว่า 1 ปี หากมีจำนวนมากเหลือจากการบริโภค ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้